Rumah Quran PPA Gorontalo Proudly present

Rumah Quran PPA Gorontalo Proudly present

Rumah Quran PPA Gorontalo Proudly present
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Alhamdulillaahirabbil’alamiin..
Segala puji hanya milik Allah, yang telah menurunkan Al Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman bagi hamba-Nya.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengentaskan kejahilihayan dengan kemuliaan Al Quranul kariim…

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Syukur kita mengawali do’a untuk kelancaran Tasmi’ Al Qur’an 3 Juz oleh Santri Rumah Quran PPA Gorontalo Atas Nama Putri Amelia Dua

Agenda Tasmi’ Al Qur’an insyaa Allah hari ini:
🗓️ Jumat, 07 Oktober 2022
🕟 Pukul 16.00 WITA
💻 : Live zoom dan FB & Channel Youtube Rumah Quran PPA

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Kita doakan semoga mereka semuanya menjadi hamba kesayangan Allah, Allah mudahkan untuk melantunkan, menjaga dan mengamalkan setiap ayat-ayat yang telah dihafalkan, dan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan bagi ananda, orangtuanya dan kita semua.

Aamiin Yaa Rabbal ‘aalamiin 🤲🤲🤲

#santrimuqim #ParaPenjagaCahaya
#RumahQuranPPA #RQPPAGorontalo
#YayasanCahayaPeradabanQuranInternasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *