Ujian Santri RQ PPA Gorontalo

Ujian Santri RQ PPA Gorontalo

Alhamdulillah..
Tahniah wa Barakallah kepada 10 santri tahfidz RQ PPA Gorontalo yang telah menyelesaikan Ujian Tasmi‘ pada hari ini.
Ujian Santri RQ PPA Gorontalo
Semoga terus semangat membersamai Al Qur’an, menjadikannya sebagai cahaya diri, membawa keberkahan buat keluarga tercinta dan keluarga besar RQ PPA Gorontalo.
Aamiinn…
👑👑👑
Tasmi’ Al-Qur’an sendiri merupakan kegiatan memperdengarkan hafalan yang dimiliki setiap santri di hadapan para Penguji.
Nabi Saw berpesan pada para penghafal Al-Qur’an agar senantiasa menjaga hafalannya, sebab hafalan diibaratkan seperti ikatan yang mudah lepas melebihi ikatan yang diikatkan ke unta. Nabi Saw bersabda:
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها
“Ikatlah ‘hafalan’ Al-Qur’an itu, maka demi Dzat yang jiwaku ini ada dalam kekuasaan-Nya, sungguh ia (hafalan Al-Qur’an) sangat mudah lepas melebihi unta dari ikatan kendalinya,” (Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar Thauq al-Najat, tth, juz 6, hal 193, hadits ke 5033).
💐💐💐
Kami Keluarga Besar RQ PPA Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan dan kepercayaan dari Ayah/Bunda Donatur Dermawan yang telah menyisihkan rezeki untuk Para Pembawa Cahaya Allah.
Kami do’akan untuk Ayah/Bunda Donatur yang Dermawan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki yang barakah, memberi kesehatan yang paripurna, dilancarkan apa yang menjadi hajat Ayah/Bunda, Keluarga yang tentram sakinah mawadah wa rahmah, Selamat dunia & akhirat, serta mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW dihari yaumul kiamah kelak. Aamiin Yaa Robbal’alamin.🤲🤲🤲